Leerlingen moeten hun juffen en meesters laatste schoolweken missen

© Google Street View
Openbaar onderwijsorganisatie Westerwijs heeft dinsdag per direct de leerkrachten van obs De Coepel in Nuis overgeplaatst naar andere scholen binnen Westerwijs.
Oorzaak is een conflict met het bestuur van christelijke basisschool De Kring. De Coepel en De Kring zitten in hetzelfde gebouw en vormen samen de brede school 't Sterrenpad. Het gaat om zo'n zes leerkrachten. Oorzaak van de problemen is een mislukte fusie, waarbij De Kring zou opgaan in Westerwijs.

Spijtig

Ton van Pelt, bestuursvoorzitter van Westerwijs betreurt de gang van zaken. 'Het is spijtig dat de kinderen van De Coepel het de laatste twee weken zonder hun vaste juf of meester moeten doen, maar we konden niet anders.'
Per afgelopen 1 juni hebben de ouders van De Coepel massaal hun kind overgeschreven naar De Kring. Het gaat om zo'n negentig kinderen. Afgesproken was dat de leerkrachten van De Coepel ook zouden overstappen naar De Kring. Die overgang moest soepel verlopen voor de kinderen, de ouders en de leerkrachten.

Illegaal voor de klas

Van Pelt: 'Op 1 juni zouden de arbeidscontacten voor onze mensen klaarliggen bij De Kring, maar we zijn nu drie weken verder en nog steeds zijn er geen contracten. Dat betekent dat De Kring van het ministerie van Onderwijs geld krijgt voor de negentig nieuwe leerlingen, maar dat Westerwijs voor de salarissen opdraait. Dat kan natuurlijk niet. Bovendien staan onze mensen eigenlijk illegaal voor de klas bij De Kring omdat ze geen contract hebben. We hebben er bij het bestuur van De Kring herhaaldelijk op aangedrongen om het te regelen, maar ze geven niet thuis. We weten nog steeds niet welke leerkrachten ze willen overnemen, hoeveel en per wanneer.'
Dinsdagmorgen zijn de leerkrachten van De Coepel door het bestuur en de directie van Westerwijs ingelicht over de stand van zaken en is ze verteld dat ze de laatste twee schoolweken op een andere Westerwijsschool les gaan geven.

'Onbehoorlijk bestuur'

Wim Huiting, directeur van De Kring: 'Dit is onbehoorlijk bestuur van Westerwijs. Aan de kinderen en de ouders van De Coepel is verteld dat er niets zou veranderen na de overstap naar De Kring. Dezelfde juffen en meesters bleven voor de klas staan, maar dan onder de vlag van De Kring. En nu dit. Juridisch staat Westerwijs waarschijnlijk in zijn recht, maar moreel is het fout. Dit kan Westerwijs de kinderen de laatste weken niet aandoen. Ik vind het verwerpelijk.'

Trots op team

Volgens Huiting zijn er geen invalkrachten nodig om de lessen toch door te laten gaan. 'De leerkrachten van De Kring gaan extra uren draaien. Dat moet geen probleem zijn. Ze kennen de kinderen van De Coepel, we zitten immers in hetzelfde gebouw. Iedereen loopt een stap harder en dan moet het goed komen. Ik ben trots op mijn team dat ze dit oppakken.'
Maar hoe zit het dan met de arbeidscontracten? Volgens Huiting liggen die klaar. 'Deze week komen de leerkrachten van De Coepel nog langs. We leggen ze dan een aanbieding voor.'