Provincie vraagt Kamp tevergeefs tijd voor nieuw windmolenplan

De provincie Groningen en de drie betrokken gemeenten vroegen woensdagmorgen om meer tijd van minster Henk Kamp van Economische Zaken, maar dat krijgen ze niet.
Die tijd was nodig om een alternatief plan te bedenken voor het windpark bij de N33.
Kamp was in Muntendam om de plannen voor de windmolens toe te lichten. Er zijn zes varianten, waarbij die van een park boven Meeden de meeste kans maakt.
'Knoop doorhakken'
De minister wees het voorstel om een zevende variant te ontwikkelen resoluut van de hand. 'Als je een keuze maakt voor een locatie, dan moet dat een zorgvuldige keuze zijn. Maar uiteindelijk moet er ook een keer een knoop doorgehakt worden', zei Kamp. 'We zitten aan het eind van een lange procedure.'

Meer draagvlak

Teleurstellend', zegt verantwoordelijk gedeputeerde Nienke Homan. Ze had graag extra tijd gekregen om een park te ontwikkelen dat minder overlast veroorzaakt.
Homan zag goede kansen door nu alvast de molens te bouwen die in de huidige plannen al op voldoende afstand van bebouwing. Dat miniwindmolenpark moest dan later aangevuld worden met andere locaties.

Varianten

Zo'n park zou op veel meer draagvlak onder de bevolking kunnen rekenen dan de zes varianten waaruit nu gekozen moet worden, meent Homan.
Het definitieve besluit over de locatie van het windmolenpark bij de N33 wordt naar verwachting in maart 2016 genomen.