VVD in Staten weigert steun motie over gaswinning

De VVD in de Provinciale Staten van Groningen heeft tegen de motie over gaswinning gestemd. Alle andere partijen in de Staten hebben voor gestemd.
Provinciale Staten eisen duidelijkheid van minister Kamp en de Tweede Kamer over de gaswinning de komende jaren. Ook wordt aangedrongen op een verdere vermindering van de gaswinning. Die moet terug naar eerst 27 miljard kuub per jaar en later naar 12 miljard kuub per jaar.

Niet gelukt

De bedoeling was een Statenbreed signaal richting Den Haag af te geven, maar dat is door de tegenstem van de VVD niet gelukt.
Fractievoorzitter Mirjam Wulfse van de VDD vindt een speciale boodschap voor de Haagse politiek niet nodig. 'We hebben de motie niet gesteund, omdat er zaken in staan die al geregeld zijn. De minister is ook zeer duidelijk geweest over de inzet de komende jaren', licht Wulfse toe.

Teleurgesteld

De andere partijen steken hun teleurstelling niet onder stoelen of banken. 'Heel erg jammer dat de VVD niet achter dit brede signaal aan Kamp staat. Als Staten willen we uitspreken dat we vinden dat het nog steeds onvoldoende is. Helaas steunt de VVD dat niet', zegt Sandra Beckerman van de SP.

TNO-rapport

Een motie over een eerder deze week uitgelekt rapport van TNO is wel met algemene stemmen aangenomen. De Staten willen dat de onderzoeksraad gaat bekijken hoe door TNO de maximale zwaarte van aardbevingen is bepaald. Ook wordt aangedrongen op openbaarheid van alle onderzoeken en de daarbij horende gegevens.

Rechtsbijstand

Ook hebben de Staten besloten te onderzoeken of mensen met schade, ongeacht hun inkomen, rechtsbijstand kunnen krijgen bij geschillen over de afhandeling. Dat gebeurt op initiatief van Groninger Belang.