Staten steunen windmolenmotie niet

© FPS/Jos Schuurman
Provinciale Staten van Groningen voelen er niets voor om op zoek te gaan naar alternatieve locaties voor het windmolenpark aan de N33.
Een motie hierover van Groninger Belang kreeg woensdag nauwelijks stemmen.

Meer afstand

De partij wil niet alleen dat wordt gezocht naar andere plekken voor windmolens. Ook wil Groninger Belang dat de afstand tussen de windmolens en de bestaande bebouwing meer dan twee kilometer wordt.

Geen tijd

Minister Kamp liet eerder al weten de provincie geen tijd te geven om met nieuwe varianten te komen voor het geplande windpark bij Meeden.