Oude Groninger Kerken neemt Wedderwegkerk over

© SOGK
De Protestantse gemeente Oude Pekela draagt op 10 juli de Wedderwegkerk over aan de Stichting Oude Groninger Kerken (SOGK).
Met deze overdracht heeft de SOGK 81 kerken, twee synagogen, 53 begraafplaatsen en acht (vrijstaande) torens in haar bezit.
De cultuurhistorische waarde van de kerk is groot. Constructief kent het gebouw geen problemen. Wel moet de toren binnen afzienbare tijd in de steigers worden gezet voor omvangrijk instandhoudingswerk.  
Aansluitend aan de officiële overdracht wordt een huurovereenkomst voor vijf jaar gesloten met de SOGK, waardoor de kerk in ieder geval de komende jaren ongewijzigd gebruikt kan worden.