Ook Zuidhorn en Winsum verzetten zich tegen fracken

© RTV Noord
De gemeenten Zuidhorn en Winsum haken aan bij de actie van de provincie Groningen tegen het fracken bij de NAM-locatie in Saaksum. Ze hebben een brief hierover aan minister Kamp van Economische Zaken mede ondertekend.
De beide gemeenten en de provincie wijzen de bewindsman erop dat omwonenden nu geen bezwaar kunnen maken tegen het fracken. Dat komt doordat deze methode niet genoemd wordt in het winningsplan, waarin staat hoe gas uit de Groninger bodem wordt gehaald.

Onomstoten

In de gemeenteraad van Zuidhorn werd hier eerder al een motie over aangenomen. 'Zolang niet onomstotelijk is komen vast te staan dat er geen nadelige gevolgen optreden bij het fracken, moet worden gestopt met deze methode,' zo staat in de motie.
Fracken is omstreden. Met name omdat de gevolgen nog onduidelijk zijn. Het is al wel veel vaker toegepast en volgens de NAM heeft dat geen nadelige gevolgen gehad.

Resten

Bij fracken worden de laatste resten gas uit kleine gasvelden gehaald. Onder hoge druk wordt een mengsel van water, chemiecaliën en keramiekkorrels in de bodem gebracht. Daardoor ontstaat op drie kilometer diepte een scheur en zo komt moeilijk bereikbaar gas vrij.