Dijkjes met struiken verrijzen weer in Haren

Op meerdere plekken in de gemeente Haren zijn de afgelopen maanden houtwallen hersteld of aangelegd.
Hagen en houtwallen zijn karakteristieke landschapselementen. Ze komen van oudsher voor op hoger gelegen zandgronden. Door de afscheidingen oogt een gebied kleiner. Ook bieden ze beschutting voor dieren. Vooral vogels maken graag gebruik van bes- en insectenrijke bomen en struiken.
Het herstelproject is een samenwerkingsverband van Landschapsbeheer Groningen, de gemeente Haren en de vereniging voor duurzame landbouw 'Stad en Ommeland'.