Wetenschappers bespreken toekomst van kwetsbare Dollard

Een internationaal gezelschap van deskundigen en geïnteresseerden brainstormt dit weekend over de toekomst van de Dollard.
Rond het kwetsbare gebied ligt industrie. Om die toegang te bieden, moet er onder meer worden gebaggerd. Dat heeft negatieve gevolgen voor de biodiversiteit. De deskundigen kijken naar oplossingen.
Het is het veertiende symposium van de Waddenacademie. Op het symposium staan onder meer sprekers uit Duitsland, Ierland, België en Engeland. De onderzoekers varen met een zeilboot onder meer naar de zandplaten De Hond en De Paap.
Het Eems-Dollard-estuarium, waar zout en zoet water elkaar met de getijdenbeweging afwisselen en met elkaar mengen, is met ruim 100 vierkante kilometers een van de grootste van Europa.