Lokale partijen zien brood in Zuiderzeelijn

Lokale partijen in onze provincie pleiten voor een haalbaarheidsonderzoek naar de Zuiderzeelijn, een snelle treinverbinding tussen Groningen en de Randstad. Ze dienen hierover moties in bij de verschillende gemeenten.
Het initiatief komt van de Stadspartij en Groninger Belang. Deze Statenfractie stelde vorige week al voor een nieuwe haalbaarheidsstudie te doen naar de 'Zuiderzeelijn nieuwe stijl', maar de andere partijen in Provinciale Staten hebben dit verzoek
.

Moties

VZ2000 Grootegast, Samen voor Pekela, Gemeentebelangen Stadskanaal en Lokaal Perspectief Hoogezand proberen het nu in hun eigen gemeente. Ze dienen tijdens de verschillende gemeenteraden moties in voor een haalbaarheidsonderzoek.

Werkgelegenheid

Volgens de partijen kan de noordelijke economie gebaat zijn bij een hogesnelheidslijn tussen het westen van het land en Duitsland. Volgens hen kan de verbinding voor veel werkgelegenheid zorgen in Groningen.