Ouders en leerlingen strijden voor behoud school Adorp

Ouders en leerlingen van OBS De Wierde uit Adorp willen dat hun school niet verdwijnt uit het dorp.
Ze hebben samen met Dorpsbelangen 420 handtekeningen verzameld en overhandigd aan schoolbestuur Lauwers en Eems.
Dat heeft plannen de school te laten fuseren met CBS de Meander in Sauwerd omdat het leerlingenaantal steeds verder terugloopt.