Weinig nieuwe windmolens in Groningen

© FPS/Jos Schuurman
De bouw van tientallen nieuwe windmolens in Groningen staat volop in de aandacht. Toch heeft de provincie Groningen er in 2014 maar vijf nieuwe windturbines bijgekregen.
Dat blijkt uit de cijfers van het CBS. Het heeft er alle schijn van dat het geringe aantal nieuwe windmolens een stilte is die de storm inluidt. In Delfzijl komt dit jaar het windpark Delfzijl Noord van Eneco gereed met negentien windmolens en er liggen plannen klaar voor een grootschalig windturbinepark bij Meeden, al wordt daar door de bewoners fel tegen geprotesteerd.
De meeste nieuwe windmolens werden in gebruik genomen in Flevoland en Zuid-Holland. Deze provincies kregen elk vijftien nieuwe windmolens. In 2014 is voor het eerst wind de belangrijkste energiebron van hernieuwbare elektriciteit. De elektriciteitsproductie uit wind lag vorig jaar zo'n acht procent hoger dan in 2013.