Geen schademeters voor NAM: 'TNO koos voor een ander'

Het Groningse StabiAlert is teleurgesteld in de NAM. Het bedrijf heeft een systeem ontwikkeld dat uiterst nauwkeurig trillingen én verzakkingen meet, maar tot grote verbazing en ergernis van StabiAlert doet de NAM er helemaal niets mee.
De NAM maakt gebruik van een andere meettechniek, met een snelheidsmeter, die vooral de gevolgen van aardbevingen in kaart brengt. Niet de schade.

Waterpas

StabiAlert maakt gebruik van 'tilt-meters', elektronische waterpasjes. Die meten niet alleen de trillingen, zoals snelheidsmeters doen, maar ook schade aan gebouwen. Het vergelijk namelijk de standen van voor en na de beving. ´Dat kan een snelheidsmeter niet, zegt Reinier Brongers van StabiAlert.
Waterschap Noorderzijlvest werkt wel met de sensoren van StabiAlert. Al een paar jaar, om de Lauwersmeerdijk in de gaten te houden.

'Het zou doorgaan'

StabiAlert is al sinds 2009 met de NAM in gesprek, zegt Brongers. Volgens hem wilden de technici wel en stond in 2013 in een rapport aan het Staatstoezicht op de Mijnen dat het ook zou gaan gebeuren. 'De minister heeft dat overgenomen. Daar stond daadwerkelijk in dat wij sensoren zouden gaan plaatsen in en rond Loppersum en Middelstum.'

TNO koos anders

Volgens NAM-woordvoerder Chiel Seinen ligt de keuze bij TNO. De NAM heeft het technisch onderzoeksbureau gevraagd om een uitgebreid bovengronds meetnetwerk.
'TNO heeft een partij gezocht die apparatuur kan leveren die meet wat wij willen meten en daar is StabiAlert niet als winnaar uit de bus gekomen.' De leverancier die TNO koos doet wat het moet doen, zegt Seinen. 'Daar zijn we zeer tevreden over.'