Alders wil in 2016 ruim vijfduizend huizen laten versterken

Nationaal coördinator Hans Alders wil vanaf januari 2016 honderd woningen per week laten versterken. Dit komt neer op ruim vijfduizend per jaar.
Alders maakte dit bekend tijdens zijn maandelijkse persconferentie.

Thuis

'Zeventig procent is eigen woningbezit, dus we zullen op korte termijn met bewoners praten. Zokunnen ze zelf een oordeel vormen en aangeven wat ze er van vinden. Het gaat over een thuis van mensen, dus je moet het op deze manier doen', aldus Alders.

Selectie

Gesprekken met woningcorporaties zijn reeds gaande. Het Centrum Veilig Wonen (CVW) heeft een selectie gemaakt van woningen, die aangepakt worden.
Volgens Alders hoeven bewoners niet per definitief hun huis uit. Veel werkzaamheden kunnen van buitenaf worden uitgevoerd. Maar er zullen uitzonderingen zijn.

Planning

Alders houdt voor de komende maanden de volgende planning aan:
- Augustus/september: gemeenten uit het aardbevingsgebied gaan in gesprek met inwoners over hoe de leefbaarheidsplannen passen bij de versterkingen;
- Augustus/september: Alders praat met onder meer waterschappen en maatschappelijke organisaties;
- Oktober: conceptprogramma op papier;
- Begin november: bespreking concept met bestuurlijke stuurgroep en de Dialoogtafel;
- Eind november: plannen klaar;
- Begin december: bestuurlijk overleg tussen Den Haag, provincie en de gemeenten uit het aardbevingsgebied;
- Dinsdag voor kerst: plannen bij de diverse colleges;
- Vrijdag voor kerst: plannen bij de ministerraad.