Zonnepark aanleggen wordt makkelijker

Een drempel minder voor wie een veld vol wil leggen met zonnepanelen. Het provinciebestuur gaat de omgevingsvisie zo aanpassen dat er meer ruimte komt voor zonneparken.
Het vorige provinciebestuur presenteerde begin maart een ontwerp-omgevingsvisie. Ook daarin was al ruimte voor
, maar het nieuwe college gaat nog een stap verder.

Te star

De afgelopen maanden kwamen in totaal 102 zienswijzen binnen over de ontwerpvisie. Verschillenden gemeenten klaagden dat de ontwerpvisie te star was. Het nieuwe college is het daar mee eens.

Bestuursstijl

Naast de ontwikkeling van zonneparken krijgen gemeenten meer ruimte om zelf te bepalen waar ze wat doen. 
Gedeputeerde Fleur Gräper (D66): 'Het nieuwe college kiest voor een andere bestuursstijl, waarin we samen met gemeenten willen optrekken in plaats van regels op te leggen. Hiervoor is een herziening van het plan noodzakelijk. We geven op meer beleidsterreinen vrijheid en verantwoordelijkheid aan de Groninger gemeenten.' 

Zendmasten
Zo heeft het nieuwe college ook een andere kijk op de invulling van het buitengebied. Bijvoorbeeld op het gebied van wonen en werken. Ook voor de bouw van masten ten behoeve van snel internet worden de regels soepeler.

Definitief

De aanpassing van de omgevingsvisie zorgt wel voor vertraging. Het provinciebestuur verwacht het levert nieuwe plan in de loop van 2016 definitief te kunnen vaststellen.