Brief op poten over Westgat: 'Dit is slecht voor de economie'

Het Westgat, een geul in het zeegat tussen Ameland en Schiermonnikoog, moet zo snel mogelijk worden uitgediept. Lauwersoog is nu slecht bereikbaar voor grote schepen vanaf de Noordzee.
Dat stellen de provincies Groningen en Friesland in een brief aan minister Melanie Schultz van Infrastructuur en Milieu.
Volgens de provincies is de bevaarbaarheid van de geul in het gedrang. Door verzanding is de geul op sommige plekken niet dieper dan 4,20 meter terwijl 5 meter normaal is.

Vastlopers

Gedeputeerde Henk Staghouwer (ChristenUnie): 'Dit is een probleem, regelmatig lopen viskotters vast op de bodem. Afgelopen vrijdag nog. Steeds meer vissers zijn genoodzaakt een andere haven te kiezen. Dit schaadt onze economie.'
Staghouwer wijst op miljoeneninvesteringen in de haven. Die dreigen voor niets te zijn als de vaargeul naar de Lauwersoog niet optimaal is. Lauwersoog is de thuishaven van tientallen vissersschepen. Bovendien is het de belangrijkste garnalenhaven.

Storm

Het probleem is inmiddels aangekaart bij Rijkswaterstaat. Die zou tegen het baggeren zijn: 'De redenatie is dat, als je er eenmaal aan begint, je er niet meer van afkomt.', zo zegt Staghouwer. 'Dat is dan niet anders. In het verleden ging het op natuurlijke wijze, bijvoorbeeld door storm. De laatste jaren is dat niet gebeurd en dus moeten we dit probleem snel aanpakken.'

Bereikbaar houden

In de brief aan de minister schrijven de provincies dat het bereikbaar houden van de eilanden en de havens door de overheid gewaarborgd moet zijn. Ze wijzen hierbij op een uitspraak van de Tweede Kamer in 1993, waarbij de haven van Lauwersoog expliciet benoemd is.
Welke kosten gemoeid zijn bij het baggeren is onbekend. Onderzoek moet dat duidelijk maken.