Windmolenplannen Noord-Nederland niet opgeschort

© FPS/Jos Schuurman
De Tweede Kamer heeft tegen een motie van de SP gestemd om alle windmolenprojecten in Noord-Nederland voorlopig stop te zetten.
On hold

Kamerlid Smaling van de SP vond dat er in de noordelijke provincies teveel verzet is onder de bevolking tegen de windmolenplannen. Daarom riep hij het kabinet op om de plannen “on hold” te zetten. Eerst zou er meer steun onder de bevolking moeten komen.

Voldoende inspraakmogelijkheden

Een Kamermeerderheid stemde woensdagmiddag tegen de SP-motie, nadat minister Kamp van Economische Zaken een negatief stemadvies had gegeven. Volgens Kamp zijn er voor de bevolking van Noord-Nederland voldoende inspraakmogelijkheden. Zo krijgen Groningers nog de gelegenheid om hun mening te geven over het geplande windpark aan de N33.

Opheldering

Een Kamermeerderheid wil wel opheldering van minister Kamp over opmerkingen van een hoge ambtenaar van het ministerie van Economische Zaken. Hij verklaarde tegenover actiegroepen dat de windmolenplannen voor Noord-Nederland er door gedrukt zullen worden, ondanks de protesten. De minister moet de Kamer in een brief tekst en uitleg geven over de uitspraken van de ambtenaar.