Relatief veel coffeeshops in Groningen

In de provincie Groningen zijn relatief veel coffeeshops te vinden. Noord-Holland heeft de meeste coffeeshops. Daarna hebben de noordelijke provincies Groningen en Friesland hebben de meeste coffeeshops binnen hun grenzen.
Dit blijkt uit cijfers van het ministerie van Veiligheid en Justitie.

Groningen en Veendam

In de Stad zijn de meeste coffeeshops van onze provincie te vinden (13). Maar door het hoge inwoneraantal komt het erop neer dat er 6,6 coffeeshops per 100.000 inwoners zijn. Ter vergelijking: in de gemeente Veendam zijn er 7,2 shops per 100.000 inwoners. In Veendam zijn twee coffeeshops.
Overigens nam het aantal coffeeshops landelijk met dertig procent af tussen 1999 en 2014.