Gescheiden afvalinzameling in Oldambt lijkt resultaat op te leveren

© Jos Schuurman/FPS
De gescheiden inzameling van kunststoffen en drankenkartons in de gemeente Oldambt lijkt zijn vruchten af te werpen.
In het eerste kwartaal van dit jaar leverde de gescheiden inzameling bijna vijftig procent minder restafval op.
Uiteindelijk wil de gemeente toe naar een vermindering van restafval van 232 kilo per inwoner naar 130 kilo. Het doel is om 72 procent van al het afval gescheiden in te zamelen.
Oldambt is op 1 januari van dit jaar begonnen met de gescheiden inzameling.