Provincies willen aandelen NOM van Rijk

De noordelijke provincies zijn aan het uitrekenen wat het kost om de Noordelijke Investerings- en Ontwikkelings Maatschappij (NOM) over te nemen van het rijk.
De NOM, die met financieringen en participaties probeert investeringen uit te lokken is nu helemaal van het ministerie van EZ.
Sinds kort vloeit de winst van de NOM daarom ook naar de rijkskas. Afgelopen jaar was dat 20 miljoen euro.
De provincies zien dat met lede ogen aan en willen met een overname van de aandelen van het Rijk verandering in die situatie brengen. Dat levert enerzjids extra dividend op, en anderzijds hebben ze dan meer greep op de NOM. Dat leidt er waarschijnlijk toe dat meer bedrijven gebruik kunnen maken van de diensten van de ontwikkelingsmaatschappij.
De provincies polsen ook de bereidheid van noordelijke gemeenten om een aandeel; te nemen.