Partij voor de Dieren: 'Geen garnalenvisserij meer in de Waddenzee'

De Partij voor de Dieren (PvdD) wil dat er een einde komt aan de garnalenvisserij in de Waddenzee door de garnalenvissers uit te kopen met geld uit het Waddenfonds.
Uit het langdurige onderzoek 'Waddensleutels', is gebleken dat de natuur van de Waddenzee nog altijd achteruit gaat.

Afspraken

De PvdD wil van ons provinciebestuur weten of de afspraken uit het garnalen-convenant van vorig jaar wel nagekomen zijn.
De provincie Groningen was één van de trekkers van het convenant en zou nu dus ook zijn verantwoordelijkheid moeten nemen, volgens Statenfractievoorzitter Kirsten de Wrede van de PvdD. 'In het waddengebied moet de natuur centraal staan en de hoogste prioriteit hebben. Dat hebben overheden ook afgesproken.'