Noorderzijlvest is alert op verdroging van de Hoornsedijk

Mocht het nog een week zo warm en droog blijven, dan is waterschap Noorderzijlvest genoodzaakt de Hoornsedijk ten zuiden van de stad te controleren op scheuren. Als het nodig is, wordt de dijk beregend.
'We houden het in de gaten', zegt peilberheerder Floris Knot van Noorderzijlvest. 'We nemen het mee in onze reguliere inspecties, maar vanwege de regenval van vorige week hoeven we nu nog niet te beregenen. Het valt nog mee.'

Alleen de Hoornsedijk checken?

'De Hoornsedijk is een veendijk, de enige in ons gebied. En die zijn gevoeliger voor droogte dan de dijk aan de noordkust, die uit klei bestaat', zegt Knot.
Ook waterschap Hunze & Aa's neemt nog geen extra maatregelen bij de veendijken. Volgende week bekijken ze de dijken opnieuw.

Boeren

Wel is Noorderzijlvest bezig met het laten aanrukken van extra water, waar boeren gretig gebruik van maken. Knot: 'Ja, die beregenen hun land. We hebben ze gevraagd of ze het wel willen melden, zodat we weten hoeveel water er moet komen. De meeste boeren doen dat ook braaf.'

Beregeningsverbod?

Dat water wordt door het waterschap uit het IJsselmeer gehaald. Via Friesland wordt het bij Gaarkeuken onze provincie ingesluisd. 'Boeren kunnen dat voorlopig onbeperkt blijven doen. Een beregeningsverbod is nog niet nodig, maar wat ik zeg: meld het wel even. Dan komen wij én de boeren niet voor verrassingen te staan', zegt de peilbeheerder duidelijk.

Waterpeil

Ook wordt het water uit het IJsselmeer gebruikt om het waterpeil in het gebied op peil te houden, zegt Knot: 'Want als het waterpeil en grondwater te laag staat, heeft dat gevolgen voor de scheepvaart, voor de boeren en voor al het groen in het gebied. Maar voorlopig hoeven we ons geen zorgen te maken.'