'Het Rijk gaat niet over windmolens in Veenkoloniën, maar provincie'

© FPS/Jos Schuurman
Niet het Rijk gaat over de mogelijke plaatsing van windmolens in de Veenkoloniën, maar de provincie. Tot die conclusie komt advocaat Jan Veltman uit Amersfoort, schrijft RTV Drenthe.
Veltman zette in opdracht van de gemeente Borger-Odoorn een aantal juridische zaken op een rij rond de Rijkscoördinatieregeling (RCR). Dat is een regeling die te maken heeft met de crisis- en herstelwet en bedoeld is om grotere infrastructurele projecten sneller van de grond te krijgen.
Veltman zegt dat de windmolenplannen in Aa en Hunze en Borger-Odoorn niet onder die RCR-regeling kunnen vallen.

Niet één groot plan

Volgens Veltman staat in de wet dat de Rijkscoördinatieregeling, waarbij Den Haag de leiding heeft, geldt voor grotere projecten, waarbij meer dan 100 megawatt wordt opgewekt.
'Maar het gaat niet alleen om het vermogen, maar ook hoe de productie-installatie wordt opgebouwd. In de Veenkoloniën kun je in mijn ogen niet van één installatie spreken.'
'Het gaat om zeker drie initiatiefnemers, het gaat om meerdere lijnopstellingen en de exploitanten hebben eigen aansluitingen op het net. Ik ben zeker van mijn zaak dat deze initiatieven niet onder de rijksregeling kunnen vallen.'

Van de agenda af

Wethouder Freek Buijtelaar van de gemeente Borger-Odoorn put hoop uit de inbreng van de advocaat. 'Wij doen als gemeente liever zaken met Assen dan met Den Haag.'
Donderdag vergadert de gemeenteraad van Borger-Odoorn. De raad zou praten over het vergunningentraject en de vraag of de gemeente dat zelf gaat doen of aan het Rijk overlaat. Het college stelt de raad voor deze discussie van de agenda te halen.