Onroerendezaakbelasting Winsum gaat omhoog

Het was even goochelen met cijfers, maar de gemeenteraad van Winsum is eruit. De ontroerendezaakbelasting (ozb) gaat vanaf 2016 jaarlijks met een kwart procent omhoog.
Het college wilde graag dat huizen- en winkeleigenaren jaarlijks één procent meer zouden betalen, maar hier stak de raad een stokje voor.

Tegenvaller

Volgens wethouder Harmannus Blok is de verhoging nodig door een financiële tegenvaller. De herverdeling van het Gemeentefonds, de Rijksuitkering aan de gemeenten, pakt ook ongunstig uit voor Winsum.
Om dat het verlies voor het gemeentefonds te compenseren gaat de ozb omhoog.

Makkelijker

De wethouder had het liefst gezien dat de ozb maximaal verhoogd ging worden, omdat zo belangrijke projecten, zoals de brede scholen en de aanpak van Winsum-West makkelijker gefinancieerd konden worden.
Het is de bedoeling dat over een paar jaren de ozb met maximaal drie procent is verhoogd.

Samen tegen het Rijk

De budgetherverdeling treft alle gemeenten in Oost en Noord-Groningen. De wethouder gaat daarom samen met de andere gemeenten een brief naar het Rijk sturen. Hierin willen ze duidelijk maken dat het huidige budget niet voldoende is om taken verantwoordelijk uit te voeren.