Ook juridische bijstand bij complexe bevingsschade

© Jikke Tamminga/RTV Noord
Groningers met complexe aardbevingsschade kunnen in de toekomst naast een financiële vergoeding ook juridische bijstand krijgen. Dat heeft de Tweede Kamen besloten.
Tijdens het gasdebat van woensdag diende VVD en Pvda op dit punt een gezamenlijke motie in. Minister Kamp liet woensdag al doorschenen wel iets in de regeling te zien. Tijdens de stemmingen voor het zomerreces heeft de Kamer het ook formeel geregeld. 
De Nationaal Coördinator, Hans Alders, gaat de nieuwe regeling uitwerken.

Groepsrisico

Ook een tweede motie van PvdA en VVD is aangenomen. Deze motie vraagt de minister om vóór november met een goede risicovergelijking te komen en daarbij ook het zogenaamde 'groepsrisico' te betrekken. 
Zo moet duidelijk worden wat de betekenis is van een groepsrisico. Maandag tijdens de technische hoorzitting werden al veel vragen gesteld over dit onderwerp.

Chemiepark

De derde aangenomen motie gaat over het chemiepark Delfzijl. In deze PvdA-motie wordt minister Kamp oproepen het chemiepark bij Delfzijl zo snel mogelijk aardbevingsbestendig te maken.
Eerder noemde het Staatstoezicht op de Mijnen dit al een prioriteit. Minister Kamp beaamt dit, zo zei hij woensdag in de Kamer.