Directeur Ability: 'Ik snap dat mijn personeel in actie komt'

Algemeen directeur Lex van Geffen van werkvoorzieningschap Ability in Uithuizen heeft er alle begrijp voor dat zijn personeel in actie komt voor een betere cao.
De medewerkers van de Ability hebben afgelopen woensdag samen met vakbond FNV handtekeningen overhandigd aan de verantwoordelijke wethouders in de gemeente Eemsmond, De Marne, Winsum en Bedum. Ze eisen een nieuwe cao met afspraken over werkzekerheid en loon.

Hopen op goed voorstel

De FNV hoopt dat de wethouders de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG, de werkgever van sociale werkvoorzieningschappen in Nederland) een goed cao-voorstel doen.

Is dat realistisch?

Daar twijfelt Van Geffen aan: 'Er is namelijk geen geld beschikbaar bij de gemeente, noch bij het Rijk. Het lijkt me niet de bedoeling dat een verhoging van het cao ten koste moet gaan van een andere bezuiniging in het werkvoorzieningschap.'

'Duivels dilemma'

Wethouder Theo Berends (ChristenUnie) van de gemeente Eemsmond heeft begrip voor de actie, maar zegt voor een duivels dilemma te staan. 'Als we de keuze maken voor een loonsverhoging binnen de Wet Sociale Werkvoorziening, gaat dat ten koste van de middelen die we hebben voor participatie (het begeleiden van werklozen naar werk). Participatie is immers ook één van onze taken.'
Daarom zegt Berends dat de gemeente het Rijk gaat aandringen op 'voldoende financiëlle middelen om deze taken uit te kunnen voeren. Die middelen hebben we nu niet.'

Harde afspraken

Eind 2013 liep de cao voor de sociale werkvoorziening af. Na anderhalf jaar is er nog geen nieuwe. De VNG zegt dat ze hiervoor te weinig geld heeft.
Door de bezuinigingen staat de werkgelegenheid onder druk. Delen van sociale werkvoorzieningschappen worden afgestoten en van sommige bedrijven staat de toekomst op het spel. Daarom moeten er volgens vakbond FNV in de nieuwe cao 'harde afspraken gemaakt worden' over werkzekerheid.

Nieuwe poging

Op 6 juli zitten de FNV en de VNG weer met elkaar aan tafel om te kijken of er een oplossing mogelijk is.