Scholen Bedum: sloop en versterking

© Jeroen Berkenbosch/RTV Noord
Een gedeelte van de Katholieke Daltonschool St. Walfridus in Bedum moet worden gesloopt. Dat advies staat in een onderzoek over de aardbevingsbestendigheid van de scholen in Bedum.
De gemeente Bedum en de NAM hebben de onderzoeksrapporten, waarin staat omschreven welke maatregelen moeten worden genomen om de scholen aardbevingsbestendig te maken, openbaar gemaakt.
In de rapporten wordt een pakket aan maatregelen aanbevolen voor de scholen.

Sloop

Een deel van de Walfridusschool, dat net nieuw gebouwd is, moet gesloopt worden om zware aardbevingen aan te kunnen. De onderzoekers verwachten dat de versterkingsmaatregelen net zo duur zijn als sloop en adviseert daarom dan ook nieuwbouw en het huidige deel te slopen.
Op CBS de Regenboog in Bedum bleken twee balkons, een schoorsteen en een noodtrap gevaar op te leveren. Die heeft de gemeente al versneld aangepakt.
Ook bij CBS de Haven in Onderdendam bleken een schoorsteen en vluchttrap niet goed te zijn, ook die zijn aangepakt. Of andere bouwkundige versterking van dit gebouw zinvol is bekijkt de gemeente nog. De school sluit waarschijnlijk in 2016.
Bij GBS De Horizon zijn geen bouwelementen gevonden die acuut gevaar opleveren.

Waslijst aan maatregelen

Alle schoolgebouwen worden aangepakt. Het gaat dan om plafonds, daken, muren, steunbalken, funderingen en vloeren.
Enkele schoolgebouwen kunnen tijdelijk niet gebruikt worden. Hiervoor komen noodlokalen. De werkzaamheden nemen 15 tot 30 weken in beslag, afhankelijk van de school.

Veilig?

De gemeente Bedum en de NAM hebben de ouders vrijdag een brief gestuurd waarin ze schrijven dat ouders, ondanks alle maatregelen die genomen worden, zich nog steeds geen zorgen hoeven te maken.
Een aantal andere basisscholen in de gemeente wordt nog onderzocht. Dit onderzoek moet in de loop van augustus klaar zijn. Het gaat om de Venhuisschool en De Akker in Zuidwolde en de Togtemaarschool in Bedum.

Wie?

In opdracht van de NAM heeft projectbureau VIIA de onderzoeken op de scholen uitgevoerd