Bezorgdheid bij ouders om scholen Bedum

© Jeroen Berkenbosch/RTV Noord
Bezorgde ouders in Bedum. Op de laatste schooldag voor de zomervakantie hebben ze te horen gekregen dat vier scholen versterkt moeten worden om een zware aardbeving aan te kunnen.
De NAM en de gemeente denken dat er geen directe veiligheidsrisicos zijn.
Annermarie Heite is één van de ongeruste ouders. Ze is bekend aardbevingsslachtoffer en heeft ook kinderen op school in Bedum.

Wel of geen zware beving?

Heite zet vraagtekens bij de stelling van de gemeente en de NAM over de beperkte veiligheidsrisico's. 'Het is duidelijk dat het college van Bedum zich baseert informatie van minister Kamp', aldus Heite.
'Ik ben niet gerust op het uitgangspunt dat er de komende jaren nog geen zwaardere bevingen worden verwacht', zegt Heite. Ze vraagt zich af of de school wel veilig is, en of de kinderen weer na de vakantie naar dezelfde school kunnen. Ze wil goed onderzocht hebben of er nu een zware aardbeving komt en welke bouwnormen hiervoor gelden.
Uit onderzoek van TNO blijkt dat de zwaarte van toekomstige aardbevingen lager uitvalt dan oorspronkelijk gedacht.

Sloop

Uit ander onderzoek blijkt echter dat de school in Bedum deels gesloopt moet worden. Dat advies staat in een onderzoek over de aardbevingsbestendigheid van de scholen in Bedum.
Heite heeft inmiddels haar zorgen geuit bij de minister, de Tweede Kamer, de gemeente en het schoolbestuur.

Meer zorgen

Stadsblogger Willem Groeneveld van Sikkom.nl heeft dezelfde zorgen als Heite. Hij heeft ook familie op de school. Hij vindt al langer dat scholen in Bedum niet veilig zijn en dat de gemeente en de NAM tegenstrijdige informatie geven.
Lees ook:
- De brief van de gemeente en de NAM
- Lambert de Bont: 'De risico's zijn nog steeds enorm' (22 juni 2015)