Corporaties laten samen 1650 woningen versterken

Acht corporaties in het aardbevingsgebied laten het komende jaar zo'n 1650 huurwoningen versterken en tegelijk verduurzamen en energiezuinig maken.
De corporaties hebben daarover een akkoord bereikt met het Centrum Veilig Wonen, de NAM en de ministeries van Binnenlandse Zaken en Economische Zaken.


Pilotperiode

Het werk begint na de zomervakantie met een proef met gezinswoningen uit de jaren '60 en '70. Als die goed verloopt, volgen komend jaar de resterende 1500 woningen. Ze krijgen een nieuw dak en nieuwe buitenmuren.
'De buitenschil van de woningen wordt er afgehaald', zegt Rinze Kramer, directeur van de corporatie Wierden en Borgen. 'De nieuwe schil wordt vervolgens tegen de binnenmuur gezet met een stalen frame, zodat het hele gebouw compacter en stijver wordt.'
Na de pilotperiode worden ook enkele woonzorgcomplexen in het gebied aangepakt. Het gaat hierbij om gebouwen met verdiepingen.

Energieneutraal

De corporaties willen met het CVW ook afspraken maken over het plaatsen van zonnepanelen en warmtepompen. In dat geval zouden de woningen zelfs helemaal energieneutraal worden.
De corporaties nemen die kosten voor hun rekening, zegt Rinze Kramer. 'De woningen worden door de versterkingsmethodiek al deels verduurzaamd, dus dat komt voor rekening van de NAM. Vervolgens willen wij de woningen nog extra energiezuinig maken omdat dat goed is voor het milieu én voor de woonlasten van onze huurders.'

Lokale aannemers

Woningbouwcorporaties en Centrum Veilig Wonen streven ernaar de werkzaamheden zoveel mogelijk te laten uitvoeren door lokale bouwbedrijven. Dit moet leiden tot werkgelegenheid in de regio en een nieuwe dynamiek op het terrein van industriële aanpak van het versterken, verduurzamen en verbeteren van woningen.