'Geschillen aardbevingen jagen Groningers op kosten'

Het is onzin om een speciale commissie in te stellen voor het beslechten van geschillen over aardbevingsschade. Bewoners, woningcorporaties en bedrijven in Groningen worden daardoor zelfs onnodig op kosten gejaagd.
'Onnodig'

Dat zegt Klaas Mollema, bestuursvoorzitter van de Raad van Arbitrage voor de Bouw (RvA). Volgens Mollema kan de RvA prima als geschillencommissie worden ingeschakeld en is het optuigen van een nieuwe commissie onnodig.

Hans Alders

Het idee voor de onafhankelijke geschillencommissie komt uit de koker van nationaal coördinator Groningen Hans Alders. Hij wil juridische procedures zoveel mogelijk voorkomen en pleit daarom voor het instellen van de geschillencommissie.

Oud-rechters

Volgens Mollema kan de RvA het werk van de nog op te richten commissie prima uitvoeren. Zo kan de Raad van Arbitrage voor de Bouw een beroep doen op tachtig bouwkundige arbiters. Voor de RvA werken ook twintig oud-rechters en raadsheren om juridische geschillen op te lossen.

Erebaan

De specialisten, oud-rechters en raadsheren zien het werken voor de RvA als een 'erebaan'. Volgens bestuursvoorzitter Mollema krijgen ze daarvoor bescheiden vergoeding en zijn ze vele malen goedkoper dan externe specialisten en ingenieursbureaus. Groningers, woningcorporaties en bedrijven zou daardoor veel geld bespaard kunnen blijven.