'Productie groen gas in gevaar door strengere normen'

De productie van groen gas in Nederland loopt gevaar omdat er strengere normen worden gesteld aan de verbrandingswaarde die het gas moet hebben.
Dat zeggen afvalverwerker Attero en Suikerunie, die samen op een aantal locaties groen gas produceren uit afval dat vrijkomt bij de suikerproductie.

Verbrandingswaarde

De verbrandingswaarde van het gas is ongeveer zo groot als de calorische waarde van het gas uit het Groningen-veld en daarom kon het zonder bezwaar in het lokale gasnet worden gepompt. Maar nu er steeds meer hoogcalorisch gas wordt geïmporteerd, stijgt de calorische waarde van het gas in de lokale netten.
Normen aangescherpt
Mede daarom heeft de overheid de normen over het gas dat in het net wordt gepompt aangescherpt. De calorische waarde mag nog maar 1,5 procent afwijken van het gas dat door de leidingen stroomt. Dat zou betekenen dat het groene gas moet worden opgewaardeerd en dan kan de productie ervan niet meer uit.

'Aanscherping onnodig'
Volgens de twee bedrijven komt de productie van deze duurzame vervanger van aardgas daardoor ernstig in gevaar. Ze achten het mogelijk dat bestaande installaties stilgelegd moeten worden en nieuwe installaties niet meer van de grond komen. Volgens de bedrijven is de aanscherping van die eisen ook helemaal niet nodig.

Het probleem doet zich als eerste voor in Groningen en Noord-Holland, waar de calorische waarde van het aardgas in het lokale net snel toeneemt. Attero en Suiker Unie stellen daarom voor de eisen aan de calorische waarde te hanteren van vóór de invoering van de huidige Regeling Gaskwaliteit.