Stad doet schoolgebouwen van de hand

Een groot deel van de openbare schoolgebouwen in de stad komt in handen van onderwijsgroep O2G2. De gemeente Groningen draagt het juridische eigendom van de gebouwen over.
Het gaat om 23 van in totaal 48 gebouwen. Door de juridische overdracht krijgt O2G2 volledige zeggenschap over de inrichting en het gebruik van de schoolgebouwen.

Gedeelde panden

Zestien panden blijven in handen van de gemeente, omdat in de gebouwen ook andere huurders zitten. Het gaat hierbij vooral om gebouwen met gedeelde functies, zoals buurtcentra, sportzalen en appartementen.
Daarnaast zal een deel van de locaties binnenkort geen dienst meer doen als school. Van negen gebouwen is de overdracht nog niet klaar.

Economisch eigendom

Overigens blijft de gemeente wel in economische zin eigenaar van de gebouwen. Als O2G2 vertrekt, kan de gemeente het pand of de grond gebruiken voor andere doeleinden, bijvoorbeeld woningbouw.

Verzelfstandigd

Het openbaar onderwijs in de stad werd begin 2010 verzelfstandigd.
De eerste jaren leidde dat tot veel problemen, omdat de onderwijsgroep te weinig geld had meegekregen. Inmiddels zijn die problemen achter de rug.