Wie o wie heeft een Dorus Roovers aan de wand hangen?

Het Veenkoloniaal Museum Veendam zoekt mensen die een schilderij van Dorus Roovers aan de wand hebben. De expressionist zat in de Tweede Wereldoorlog ondergedoken op het Groninger boerenland.
Het museum houdt een tentoonstelling over Roovers. Vijfenzeventig jaar geleden exposeerde de kunstenaar ook in Veendam.

Schaars

Zijn werken zijn schaars in Nederland. Roovers was een fervent reiziger en verbleef langere tijd in voornamelijk Frankrijk. Zijn vrouw verkocht na Roovers' dood veel werken aan een Franse handelaar.
Voordat hij onderdook in Groningen had hij al contact met leden van kunstenaarsvereniging De Ploeg. Vandaar de zoektocht in het noorden.
Wie een Roovers aan de wand heeft of iemand kent bij wie dat het geval is en bereid is deze in tijdelijke bruikleen aan het Veenkoloniaal Museum af te staan, kan contact opnemen met de conservator Elise van Ditmars: 0598 364224.