Buurthuizen Stad mogen zelf beheer accommodatie kiezen

Buurthuizen, wijkcentra en speeltuinverenigingen in de Stad mogen binnenkort zelf bepalen hoe ze het beheer van hun accommodatie regelen.
Tot nu toe waren de verenigingen verplicht dit te doen via de mensen van WerkPro, maar dat veranderd. Het gaat in eerste instantie om de wijken Vinkhuizen, Lewenborg, de Indische Buurt/Korrewegwijk/De Hoogte.

Wensen

Met het vrijgeven van het beheer zegt de gemeente tegemoet te komen aan de wensen van de accommodatiebesturen.
'We hebben gehoor gegeven aan de roep van de besturen', zegt wethouder Roeland van der Schaaf. Hij benadrukt dat de decentralisatie niet ten koste gaat van de werknemers van WerkPro. 'Bijna in alle gevallen gaan de mensen over naar een stichting.'