'Palingen stierven op zoek naar zuurstofrijker water'

De duizenden palingen die stierven bij Termunten, waren op zoek naar ander water. De dieren kregen in hun eigen water te weinig zuurstof. Dat kwam door algengroei, die weer werd veroorzaakt door de extreme hitte van de afgelopen dagen.
Zoektocht

Dat meldt het waterschap Hunze en Aa's. Volgens een woordvoerder gaan palingen op zoek naar ander water als ze op hun eigen plek niet genoeg zuurstof krijgen. Vanwege de hitte hebben ze die zoektocht niet overleefd. Omdat het inmiddels koeler en regenachtiger is, verwacht het waterschap niet nog meer dode palingen.