Wat je moet weten over de bezuinigingen bij RTV Noord

In Nederland zijn dertien regionale omroepen. RTV Noord is de regionale omroep voor de provincie Groningen. De omroepen moeten per 1 januari 2017 een fors bedrag bezuinigen. Daarvoor is onlangs een plan gepresenteerd.
Waarom moet er bezuinigd worden?
Het kabinet Rutte II heeft afgesproken verder te korten op de publieke omroep. RTV Noord is ook een publieke omroep, voor een belangrijk deel gefinancierd uit overheidsmiddelen. Per 1 januari 2017 gaat de bijdrage aan alle dertien regionale omroepen met zeventien miljoen euro omlaag. Dat is ruim elf procent van het budget. Voor RTV Noord betekent dat ruim 1,1 miljoen minder op het totale budget van elf miljoen per jaar. Staatssecretaris Sander Dekker is binnen het kabinet degene met omroepen in zijn portefeuille. Hij heeft de regionale omroepen opgedragen met minder geld toch te vernieuwen, om zo beter aan te sluiten op de veranderende vraag van het publiek.

Hoe worden de bezuinigingen opgevangen?

De dertien regionale omroepen hebben staatssecretaris Dekker in het voorjaar een plan gepresenteerd om die zeventien miljoen euro bezuiniging op te vangen. Uitgangspunt daarbij is de redacties zoveel mogelijk ongemoeid te laten. De omroepen zijn er immers voor de redactionele bijdrages. Daarbij wordt wel gekozen voor een moderne inrichting van de redacties waar een belangrijke rol is weggelegd voor de digitale mogelijkheden om nieuws te verspreiden.
Volgens het plan verdwijnen veel overhead-functies en wordt er op het gebied van techniek, personeelszaken, financiën en directie op grotere, efficiëntere schaal gewerkt. De dertien onafhankelijke omroepen gaan op in vijf clusters. RTV Noord gaat op in het cluster Noord, samen met RTV Drenthe en Omrop Fryslân.

Verdwijnt RTV Noord?

Ja en nee. De bestuurlijke onafhankelijkheid verdwijnt. Het cluster Noord krijgt één directeur/bestuurder. Op dat niveau is sprake van een fusie. De redactie van RTV Noord blijft wel onafhankelijk opereren, onder leiding van een eigen hoofdredacteur en met een eigen programmaraad. Dat geldt ook voor de redacties van RTV Drenthe en Omrop Fryslân. Binnen de vastgestelde (wettelijke) kaders kunnen de redacties hun eigen programmabeleid voeren. De doelstelling is om als nieuwsbron in de eigen regio relevant te blijven. RTV Noord is nog steeds de regionale omroep met de hoogste kijk- en luistercijfers en per hoofd van de bevolking het grootste bereik met de online kanalen.

Waarom is er onrust in Friesland?

De Raad van Toezicht, de directie, de hoofdredactie en de OR van Omrop Fryslân hebben zich geschaard achter het plan dat naar staatssecretaris Dekker is gestuurd. Er wordt door alle omroepen grote waarde gehecht aan saamhorigheid, ook om zo sterk mogelijk te staan richting politiek Den Haag.
De provinciale politiek in Fryslân en de redactie van Omrop Fryslân zijn bang dat door de bestuurlijke fusie de unieke positie van Fryslân en de eigen taal onder druk komen te staan. Staatssecretaris Dekker heeft eerder al aangegeven dat hij de positie van het Fries garandeert maar dat hij niets voelt voor een aparte status van de Omrop.
Overigens hechten wij bij RTV Noord ook aan het belang dat onze omroep heeft voor Groningen, het Gronings, de Groningse cultuur en de (oud) inwoners van deze provincie. Onze programmering zal altijd met dat belang in het achterhoofd vastgesteld moeten worden.

Wanneer is de hele operatie afgerond?

Uiteindelijk besluit de Tweede Kamer. Staatssecretaris Dekker zou zijn voorstel voor de zomer naar de Kamer sturen maar dat proces heeft vertraging opgelopen. Daardoor komt de voortgang onder grote druk te staan.
Om het hele, ingewikkelde, bezuinigingsplan uit te voeren is wel wat tijd nodig. Als de politiek akkoord heeft gegeven zal de nieuwe structuur eerst bestuurlijk moeten worden ingevuld voordat de feitelijke plannen daadwerkelijk kunnen worden uitgerold. De omroepen zullen er alles aan doen om voor 1 januari 2017 klaar te zijn.