'Ontheffing nodig voor vrachtwagen in Ganzedijk en Hongerige Wolf'

De gemeente Oldambt werkt aan een oplossing voor de overlast door vrachtverkeer in de dorpen Ganzedijk en Hongerige Wolf. Burgemeester en wethouders willen hier tweehonderdduizend euro voor uittrekken.
In april
tussen inwoners van de dorpen enerzijds en strohandelaar Delger anderzijds. De dorpsbewoners zeggen uit hun bed te trillen als een zwaarbeladen vrachtwagen van Delger door hun dorp rijdt. De trillingen zouden ook scheuren in de huizen veroorzaken.

Omrijden

Delger gebruikt de weg door Ganzedijk en Hongerige Wolf om bij de A7 te komen. Hij zou ook een andere route kunnen nemen over de Reiderwolderpolder en de Kerkeweg, maar dan moet hij omrijden. Boze bewoners hebben al vrachtwagens in de dorpen tegengehouden.

Dorpen mijden

Het Oldambtster gemeentebestuur wil nu verkeersmaatregelen nemen op de Reiderwolderpolder en de Kerkeweg. Daardoor moet het voor het vrachtverkeer aantrekkelijker worden om daar langs te rijden en de dorpen te mijden.

Ontheffing

De gemeente wil bovendien de verkeerssituatie in Ganzedijk en Hongerige Wolf veiliger maken. Om nog wel met een vrachtwagen door de dorpen te rijden, moet straks een ontheffing worden aangevraagd.