Bedreigde onderzoekers: 'Geen draagvlak voor biovergisters'

Biovergisters zijn niet welkom. Die conclusie trekken onderzoekers van de Hanzehogeschool Groningen. Tijdens hun onderzoek in Foxhol, waar het plan voor het plaatsen een vergister niet doorging, werden de onderzoekers zelfs bedreigd.
'Het heeft ons wel een beetje overrompeld, omdat toen we het onderzoek uitvoerden al duidelijk was dat de biovergister er niet zou komen', vertelt Carina Wiekens namens het Kenniscentrum Energie van de Hanzehogeschool.

Belangrijk resultaat

Tegelijkertijd was de emotionele reactie van omwonenden 'een belangrijk resultaat in het onderzoek', aldus Wiekens. Het onderzoek in Foxhol werd na de bedreigingen meteen gestaakt. 'Uiteindelijk is de veiligheid van de medewerkers het allerbelangrijkste.'
Biogas wordt door de vergisters omgezet in groen gas. Het kenniscentrum onderzocht het draagvlak voor biovergisters in het kader van het project Flexigas, dat zich richt op duurzame energievoorziening.

Conclusies

De plannen voor een biovergister in Foxhol vormden een deel van het onderzoek. Aan de hand van publicaties in de media en het publieke debat trokken de onderzoekers hun conclusies.
Ook in Coevorden werd onderzoek gedaan. Daar staat reeds een vergister. Deze en de plannen in Foxhol werden bekeken, omdat zij uitgebreid in de media zijn besproken.

Experts

De voornaamste reden voor het maatschappelijke 'nee' is volgens Wiekens dat omwonenden wél inhoudelijk argumenten komen, maar geen inhoudelijke antwoorden krijgen. 'Wij hopen dat experts die nog niet zijn geciteerd zich gaan mengen in het debat en daarmee misschien misverstanden weg kunnen nemen.'