Een drie centimeter hoog stapeltje documenten van Henk Kamp

© RTV Noord
Krijgt de Groninger Bodem Beweging meer documenten boven tafel over het gasbesluit (2014) van minister Henk Kamp of niet? De bestuursrechter doet over uiterlijk twaalf weken uitspraak in de WOB-zaak die de GBB had aangespannen.
De advocaat van de GBB, Jewan de Goede, houdt woensdag als eerste zijn pleidooi.
In het zaaltje in de rechtbank zitten drie rechters, een griffier, de voorlichter van de rechtbank, vier journalisten, twee juristen van Economische Zaken, zes sympathisanten van de GBB en de vice-voorzitter. En advocaat De Goede.

Een stapeltje van drie centimeter

De Groninger Bodembeweging deed al in december 2013 een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur, vertelt hij. Met als doel alle documenten (adviezen, e-mails, conceptrapporten, etc.) in handen te krijgen op basis waarvan minister Kamp in 2014 zijn gasbesluit nam. Ze hebben - na veel juridisch touwtrekken en anderhalf jaar later - een stapeltje van 'drie centimeter'. Het is 'volstrekt onaannemelijk' dat dit het is.

Onterecht zwart gelakt

Volgens De Goede heeft het ministerie van Economische Zaken de zoektocht naar documenten niet uitgebreid genoeg uitgevoerd, zijn er onjuiste weigeringsgronden gebruikt en zijn delen van teksten die wel zijn overlegd onterecht zwart gelakt. De jurist van Economische Zaken die het WOB-verzoek heeft behandeld, zegt namens minister Kamp dat dit het is.
Nadat de rechter beide partijen heeft aangehoord, gaat hij vragen stellen. Met name aan de jurist.
'Wij nemen toch aan dat de minister hier ook over heeft gesproken. (...) Is hier geen interdepartementaal overleg over gevoerd?'
Nee, schudt de jurist haar hoofd. Helemaal niet.
Het komt de rechter als bijzonder voor, dat kan de jurist zich toch wel voorstellen? Er is toch overleg in de ministerraad?
'Het is heel verleidelijk hier een grappige voorstelling van zaken bij te hebben', zegt de rechter. 'De minister heeft alle concepten, rapporten en onderzoeken in zijn koffer gestopt, is naar zijn werk gegaan en heeft daar in zijn eentje een besluit genomen.'

'Zijn daar geen verslagen van?'

De rechter wil weten wie de jurist gevraagd heeft naar stukken. 'Wie hebt u benaderd?' Alle ambtenaren, tot aan de hoogste ambtenaar, de directeur-generaal van Ecomomische Zaken, zegt de jurist. Ze benadrukt nog eens dat er door de ambtenaren heel veel mondeling over is gesproken.
'Zijn daar geen verslagen van? Werkafspraken? Besluitenlijsten? Takenlijsten?' De jurist schudt van nee. 'Over zo'n belangrijk onderwerp', zegt de rechter. 'Daar schrijft dan toch iemand een conceptje voor?'
De jurist zegt dat er echt niet meer documenten zijn. Ja, ze heeft goed doorgevraagd. De rechtbank nu ook wel, oordeelt de rechter zelf. Hij sluit dit onderwerp van de tweestrijd af.
De rechtbank gaat nu bepalen of Henk Kamp wel of niet nog meer informatie moet aanleveren bij de GBB. Sommige opgevraagde stukken zijn immers geweigerd en andere zijn behoorlijk zwart gelakt.

Vakantietijd

De rechter begrijpt dat de GBB belang heeft bij een snelle uitspraak. In september is een zitting voor de Raad van State, een bodemprocedure tegen het gasbesluit waarbij de GBB eigenlijk de informatie nodig heeft die het bij Kamp via de WOB heeft opgevraagd. Maar het is ook vakantietijd. Uiterlijk twaalf weken gaat het duren. Zowel de jurist van Kamp als de advocaat van de GBB kan leven met een schriftelijke uitspraak.