PvdD steunt biologische boeren in strijd tegen fosfaatplafond

De Partij voor de Dieren vindt het onterecht dat biologische boeren de dupe zijn van de invoering van fosfaatrechten voor de melkveehouderij.
De partij stelt hierover vragen aan het college van Gedeputeerde Staten.
Volgens de Partij voor de Dieren hebben de 'snelle groeiers' - de megastallen - de overschrijding van het fosfaatplafond veroorzaakt. Kleine bedrijven moeten nu fosfaatrechten bijkopen.

'Verhouding scheefgetrokken'

'De verhouding tussen kleinschalige veehouders en megaondernemers wordt nog verder scheefgetrokken', zegt Statenlid Kirsten de Wrede. 'Hoe lang denkt de overheid en sector nog door te kunnen gaan met vernietigen van milieu en leefomgeving?'

Regeling

De Partij voor de Dieren wil onder meer weten of het college bereid is om voor biologische veehouders een regeling in het leven te roepen of aanvullend provinciaal beleid op te stellen om de belangen van deze groep te behartigen.