Statenfracties SP en CDA verontrust over babysterfte in Groningen

De Statenfracties van SP en CDA willen weten wat de provincie gaat doen om de hoge babysterfte in onze provincie tegen te gaan.
Vorige week werd bekend dat de babysterfte in Groningen, met 10,23 per 1000 geboren baby's,
ligt.
Beide fracties vinden deze cijfers verontrustend en vragen zich af of een verklaring gevonden kan worden in sociaal-economische factoren, bijvoorbeeld dat ouders met lagere inkomens minder voorlichting krijgen en moeite hebben de eigen bijdrage voor kraamzorg en poliklinische bevalling op te brengen.
SP en CDA vinden het onwenselijk als sociaal-economische ongelijkheid leidt tot een tweedeling in overlevingskansen. Ook willen de fracties weten of er verschil bestaat in babysterfte tussen Stad en Ommeland.