Borger-Odoorn: niet Rijk maar provincie beslist over windmolens

© John Nyberg / SXC
De provincie Drenthe mag beslissen of er een windpark komt in de Veenkoloniën of niet. Dat laat de gemeente Borger-Odoorn weten in een brief aan minister Kamp van Economische Zaken.
Advocaat

De gemeente heeft advocaat Jan Veltman uit Amstersfoort laten uitzoeken welke instantie beslist over de komst van een windpark. Uit zijn
bleek dat niet het Rijk, maar de provincie hierover gaat.
Het Rijk ging er tot nu toe altijd van uit dat de komst van een windpark onder de Rijkscoördinatieregeling valt. Dat is een regeling die te maken heeft met de crisis- en herstelwet en bedoeld is om grotere infrastructurele projecten van de grond te krijgen.

Meerdere iniatiatiefnemers

Volgens Veltman vallen de windmolenplannen niet onder die regeling, omdat er meerdere initiatiefnemers zijn voor het windpark. Ook zijn er meerdere lijnopstellingen en hebben de exploitanten eigen aansluitingen op het net.

Draagvlak

Borger-Odoorn hoopt nu zaken te kunnen doen met de provincie. 'De afgelopen periode was voor de inwoners van Borger-Odoorn stressvol. Het ontbreken van draagvlak voor het windmolenpark draagt daar zeker aan bij. We hopen in het vervolg van de procedure met de provincie tot een goed overleg te komen, waarin de belangen van onze inwoners beter meegewogen worden dan tot dusver het geval is geweest.'
De gemeente laat weten samen te werken met de gemeente Aa en Hunze.