Gemeenten zetten volgende stap in uitvoering Akkoord van Westerlee

De zeven gemeenten in Oost-Groningen en de Drentse gemeente Borger-Odoorn hebben een volgende stap gezet in de uitvoering van het Akkoord van Westerlee. Er is een gezamenlijk plan van aanpak naar het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) gestuurd.
Afbouw Synergon en Wedeka

In dat plan van aanpak zijn de acht gemeenten het op hoofdlijnen eens over hoe de werkvoorzieningsschappen Synergon en Wedeka moeten worden afgebouwd en in welk tempo dat moet gebeuren. Doel is één nieuwe uitvoeringsorganisatie, die past binnen de Participatiewet.

Oude rekeningen

Belangrijk onderdeel van het plan van aanpak is dat die nieuwe organisatie niet belast wordt met 'oude' rekeningen van Wedeka en Synergon. Die werkvoorzieningsschappen worden ook los van elkaar afgebouwd, zodat ze niet met elkaars mogelijke financiële problemen worden opgezadeld.
De acht gemeenten moeten nog een bussinescase maken. Daarin wordt onder meer het geld verdeeld en worden de precieze kosten en opbrengsten duidelijk, maar er wordt ook verder gewerkt aan de bedrijfsvoering.

Vertrouwen moet groeien

Toch moet er nog veel gebeuren. Zo schrijven de acht gemeenten dat er nog altijd veel verschillen zijn, 'die soms zijn gebaseerd op feiten, maar vaker op emoties of beeldvorming'. Ook stellen ze dat 'de samenwerking tot nu toe vooral op financiële motivatie is gebaseerd'. Het vertrouwen in elkaar moet nog groeien.

Achttien miljoen euro

De colleges van burgemeester en wethouders van de acht gemeenten zijn dus al wel akkoord. Om de beschikbare achttien miljoen euro naar Oost-Groningen te halen, moet het ministerie van SZW het plan van aanpak nog wel goedkeuren.
Na het zomerreces worden de acht gemeenteraden, de ondernemingsraden van de gemeenten en de twee werkvoorzieningsschappen via presentaties en bijeenkomsten bijgepraat over de verdere uitwerking van het plan van aanpak.

Start in 2017

De start van een gezamenlijk participatiebedrijf moet in 2017 beginnen. De afbouw van de huidige werkvoorzieningsschappen moet in 2018 afgerond zijn.