Anbo en noordelijke vrijwilligers ruziën: bestuur blokkeert bankrekeningen

Het is hommeles bij seniorenorganisatie Anbo in Noord-Nederland. Omdat een aantal vrijwilligers zich niet aan de regels houdt, grijpt het bestuur in. Zo zijn onder meer de bankrekeningen van de afdeling Noord geblokkeerd.
Een aantal vrijwilligers in regio Noord treedt de statuten en reglementen met voeten, vindt directeur-bestuurder Liane den Haan. Volgens haar heeft het consequenties voor vrijwilligers als ze zich niet aan de regels gaan houden.
De vrijwilligers willen zich volgens het bestuur te veel bemoeien met besluitvorming binnen de Anbo.

'Ontevreden vrijwilligers roepen bestuur tot de orde'

Deze week heeft een groep ontevreden vrijwilligers binnen Anbo regio Noord een bijeenkomst georganiseerd. Volgens het bestuur was het doel hiervan om het bestuur, de Raad van Toezicht en medewerkers tot de orde te roepen en om al goedgekeurde veranderingen in de vereniging een halt toe te roepen.
Bankrekeningen zijn volgens Den Haan uit voorzorg geblokkeerd. 'We zien dat wanneer er sprake is van onrust, dat afdelingen ledengeld uitgeven aan verkeerde dingen.' Bij de bijeenkomst is afgesproken druk uit te oefenen op het bestuur.

Boos over organisatie ANBO

De ontevreden groep is volgens het bestuur boos over hoe Anbo georganiseerd is en wil besluiten meer op afdelingsniveau nemen. Om vergelijkbare redenen was eerder het vertrouwen in het regioteam opgezegd; een besluit waartegen deze groep afdelingsvrijwilligers zich nu keert.