Steeds meer verzet onder medici tegen Oldambtster reclamebelasting

In navolging van tandarts Jalink ondernemen ook de gebruikers van het voormalige Groene Kruis-gebouw in Winschoten actie tegen de reclamebelasting voor (para)medici in Winschoten. In totaal worden er twaalf borden afgeplakt.
In het gebouw zit onder andere een psychologenpraktijk, een huisartsenpraktijk en een mondzorgcentrum. Het gebouw telt - van oudsher - in totaal vijf huisnummers, die dus allemaal belast moeten worden volgens de gemeente. Al die borden worden afgeplakt met de tekst 'Censuur in verband met reclamebelasting'.

Zes bij de weg en vier bij de deur

Tandarts Arie Hoeksema besloot tot de actie. 'Ik heb overleg gehad met alle gebruikers en iedereen staat er achter', zegt hij. 'We plakken alle bewegwijzering af. Zes borden bij de weg en vier borden bij de voordeur.'

Verzet

Eerder deze maand besloot een meerderheid van de Oldambtster gemeenteraad dat niet alleen winkeliers, maar ook (para)medici reclamebelasting moeten betalen. Daar kwam al vrij snel verzet tegen. De medici vinden niet dat zij reclame maken, maar slechts de weg wijzen.

Betaald parkeren

De reclamebelasting is ingevoerd ter compensatie van het geld dat de gemeente Oldambt misloopt door de afschaffing van betaald parkeren. Dat is een afspraak die de ondernemers met de gemeente hebben gemaakt.

Op afspraak

Met het geld kunnen onder andere evenementen in de Winschoter binnenstad worden georganiseerd. Zo profiteren de winkeliers van meer bezoekers aan de stad. De medici zeggen daar op hun beurt niets aan te hebben. Een psycholoog of tandarts werkt meestal immers op afspraak.
Tandarts Hoeksema gaat alle borden rondom het voormalige Groene Kruis-gebouw vrijdag afplakken.