Tekort aan toezichthouders in de natuur

In het Noorden is een tekort aan bijzondere opsporingsambtenaren (boa's). Daardoor kan er onvoldoende gecontroleerd worden of de regels die de natuur moeten beschermen worden nagekomen.
In totaal zijn 25 extra toezichthouders nodig.

Vrijwilligers

De controle was al in het geding door onder meer de bezuinigingen bij de politie. Natuurmonumenten, Het Groninger Landschap, het Drents Landschap en de Hengelsportfederatie Groningen - Drenthe hebben de handen daarom ineen geslagen. Ze gaan samen nieuwe vrijwilligers werven, die door al die vier de organisaties ingezet kunnen worden.
De natuurclubs hebben een wervingscampagne opgezet om nieuwe toezichthouders te krijgen.