Pekelder politie surveilleert extra na klachten over asielzoekers

In Oude Pekela worden extra maatregelen genomen om de onrust onder inwoners weg te nemen. Meerdere Pekelders zouden de afgelopen weken zijn lastiggevallen door asielzoekers.
Burgemeester Meindert Schollema van Pekela zegt dat de politie meer gaat surveilleren. 'Ook gaan er meer buitengewone opsporingsambtenaren (BOA's) rondlopen en gaan mensen van het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers (COA) extra toezicht houden', zegt Schollema.

Kinderen

De burgemeester hoopt dat hij met deze maatregelen de onrust in Pekela wegneemt. Niet alleen volwassenen, maar ook kinderen zouden zijn lastiggevallen door asielzoekers. Een vrouw maakt daar melding van op Facebook.

Vijf of zes meldingen

Schollema heeft liever dat mensen hun beklag doen bij de politie: 'Want dan kunnen we er pas wat mee. Dat heb ik twee vrouwen vandaag ook in een gesprek verzocht. Dat heeft geholpen, want ze zijn naar de politie geweest, net als een andere inwoner. Daar liggen nu vijf of zes meldingen van de laatste paar weken'.

Klaarstaan

De burgervader wil klaarstaan voor zijn inwoners: 'Op het moment dat mensen zich onveilig voelen, dan kunnen ze mij bellen en zitten we onmiddellijk om tafel. Samen zorgen we ervoor dat het hier veilig is.'

Burgerwacht

Een aantal bewoners roept mensen op zich aan te sluiten bij een nog op te richten burgerwacht. De burgemeester gaat volgende week praten met de initiatiefnemers. 'De deur staat bij mij altijd open als het om gevoelens van onveiligheid gaat. Ik heb liever dat burgers zich uiten en bij mij komen, dan dat ze gevoelens van onveiligheid niet uiten.'