Omwonenden Dwarsdiep vrezen kades in de achtertuin

Een waterberging bij de Onlanden
Een waterberging bij de Onlanden © Flickr / Frank de Kleine (creative commons)
'We hadden al de bodemdaling, de aardschokken en nu nog een keer de waterberging erbij. Ik denk dat Groningen heel aantrekkelijk wordt voor woningkopers.'
Gert-Jan Bekke is wat cynisch. Hij is een van de bewoners van het Westerkwartier ('Ik denk dat er een stuk of tien huishoudens zijn') die vrezen voor de aanleg van een nieuw waterbergingsgebied. Bij extreme wateroverlast - eens in de tien jaar schatten de overheden - kan dit gebied vanuit het Dwarsdiep onder water worden gezet.

Waterhuishouding

Ruim een jaar geleden is begonnen met het plan, dat onderdeel is van de veelomvattende gebiedsontwikkeling Zuidelijk Westerkwartier. Die moet er voor zorgen dat de waterhuishouding en de landbouwstructuur worden verbeterd en dat het gebied straks aansluit op het Natuurnetwerk Nederland (de Ecologische Hoofdstructuur).

Uitzicht

Maar Bekke hoorde, net als anderen, pas recent van de plannen en vreest voor zijn woning. 'Er komen kades om het water tegen te houden. Hoe dicht komen die kades bij onze woning? Wat betekent zo'n kade voor ons uitzicht? En als er water geborgen wordt, wat is dan de invloed op de huizen?'
Bekke en andere omwonenden zijn ook van mening dat de kades niet zullen blijven staan op de veengrond in het Westerkwartier. Ze namen vorige week contact op met Dagblad van het Noorden om hun zorg kenbaar te maken. 'Onduidelijkheid maakt onzeker', zegt Bekke.
De zorg van de omwonenden is bekend bij Ernstjan Cornelius. Hij is projectleider en secretaris van de gebiedscommissie Zuidelijk Westerkwartier.

Onderzoek

'Zorg moet je proberen weg te nemen', zegt hij. 'We zitten nog steeds in het beginstadium van de planvorming. Met alle veiligheidsmaatregelen die daarbij horen. Dat wil zeggen dat er nu onderzoeken plaats vinden die vaststellen hoe hoog je het water in zo'n bergingsgebied op kunt voeren zonder dat het problemen geeft voor aanwonenden. En we onderzoeken wat we kunnen met kades op veengrond. Met de veiligheid voorop zullen we dan vervolgens keuzes maken.'
Volgens Cornelius worden de kades niet hoger dan 1,5 meter boven het maaiveld. 'En we zullen die kades inpassen in het landschap.'
In juni is al een informatie-avond geweest, maar binnenkort gaat Cornelius nog eens met een groep bezorgde omwonenden om de tafel.