Partij voor de Dieren bezorgd om proefboringen boven Schiermonnikoog

Het college van Gedeputeerde Staten moet zich publiekelijk uitspreken tegen de geplande proefboringen naar gas, zo'n twintig kilometer boven Schiermonnikoog. Dat vindt de Statenfractie van de Partij voor de Dieren.
Het laten doorgaan van gasboringen zou niet alleen gevolgen kunnen hebben voor Schiermonnikoog, maar ook voor de Groninger eilanden Rottumeroog, Rottumerplaat en Zuiderduin, zo vreest de partij.

Vervuiling

'Dat zijn belangrijke broed- en voedgebieden voor vogels en zeehonden. We zijn bang dat die boringen leiden tot vervuiling, doordat er ongelukken kunnen gebeuren', zegt Statenlid Ankie Voerman van de Partij voor de Dieren.
Voerman vreest bovendien dat de boringen leiden tot lucht- en lichtvervuiling.

Haaks op energietransitie

Ze is het er bovendien niet mee eens dat de landelijke overheid met de gasboringen boven Schiermonnikoog opnieuw kiest voor fossiele brandstoffen.
'We moeten serieus werk gaan maken van de energietransitie. Nederland loopt achteraan in Europa. In 2020 moet 25 procent van onze energie duurzaam zijn opgewekt, op dit moment is dat maar 4 procent. Nieuwe boringen staan daar helemaal haaks op', meent Voerman.
Ze hoopt dat de verantwoordelijk gedeputeerde Eikenaar zich bij het ministerie van Economische Zaken uitspreekt tegen de boringen.