Wereldbazar mag nog steeds niet bouwen

De Wereldbazar mag nog steeds niet bouwen in Winschoten. Dat heeft de Raad van State woensdag bepaald.
A la Beverwijk

Aan het water van de Rensel willen de initiatiefnemers een weekendmarkt à la Beverwijk bouwen, met ruimte voor vijfhonderd kleine winkeltjes. De Wereldbazar moet zorgen voor werkgelegenheid én een extra toestroom van mensen naar de Molenstad.

Provinciale regels

Maar de Raad van State - de hoogste bestuursrechter in ons land - oordeelt nu dat het plan in strijd is met de provinciale regels. Volgens die regels is grootschalige detailhandel niet toegestaan buiten de gemeente Groningen.
Opmerkelijk: in 2013 verleende het provinciebestuur in 2013 aan de Wereldbazar. Volgens de Raad van State is die ontheffing echter in strijd met de wet en dus niet geldig.

De prullenbak in

Het komt er uiteindelijk op neer dat het bestemmingsplan om de Wereldbazar mogelijk te maken - in november 2013 vastgesteld door de gemeenteraad van Oldambt - in strijd blijft met de provinciale regels en dus de prullenbak in kan.

Hoog hek

Voor de initiatiefnemers blijft het bouwen van de Wereldbazar (een wens van gemeente Oldambt en de provincie) een hoog hek waar niet zomaar overheen te klimmen is. Directeur Petra van Gaanderen is inmiddels acht jaar bezig om haar plan te realiseren.
Stichting Outlet- en Funshoppingcentre Carillon en winkeliersvereniging Handel en Nijverheid hadden bewaar gemaakt tegen de komst van de Wereldbazar.