Groninger Bodem Beweging schakelt topadvocaat Spong in

Gerard Spong gaat de Groninger Bodem Beweging (GBB) bijstaan in de strijd tegen de NAM. De advocaat onderzoekt de strafrechtelijke mogelijkheden tot en met het Europese Hof voor de Rechten van de Mens.
De GBB heeft Spong ingeschakeld, omdat ze vindt dat de NAM ongestraft schade veroorzaakt. 'Dit tart het rechtsgevoel', aldus de GBB.

Woningen vernietigd

Het traject staat los van de bestuursrechtelijke procedure die de GBB heeft lopen. In dit geval gaat het om strafrecht, vertelt woordvoerder Dick Kleijer. 'Er is iemand die zo maar onze woningen vernietigt. Wij willen weten of dat zo maar kan. Spong is een man van naam en faam en we hopen dat hij de belangen van de Groningers goed kan behartigen.'

Tijd voor een serieuze aanpak

Mocht het onderzoek van Spong positief uitvallen voor de GBB, dan aarzelt de vereniging niet om vervolgstappen te nemen. 'Dat moge duidelijk zijn. Het is tijd voor een serieuze aanpak.'

Gewijzigde situatie

'Eerdere pogingen tot een strafrechtelijke vervolging werden geblokkeerd door de officier van justitie en het Gerechtshof in Leeuwarden', zegt de raadsman. 'Wij menen dat er nu, onder meer door het rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid, een gewijzigde situatie is, en op basis daarvan gaan we dit onderzoek aan.'
Spong wil niet zeggen hoe hij zijn kansen inschat.